▴A ▾A
Studerandeenkät våren 2019Med denna enkät vill vi mäta vad du tycker om dina studier vid folkhögskolan. Den ingår i en gemensam utvärdering för flera folkhögskolor. Du kan svara på enkäten mellan 23 april och 14 maj 2019. Du svarar anonymt.Du går på

S:t Sigfrids folkhögskola

 
1% 
 
  

Powered by Analystica
 Network status