▴A ▾A
DEMO Studerandeenkät hösten 2019Med denna enkät vill vi mäta vad du tycker om dina studier vid folkhögskolan. Den ingår i en gemensam utvärdering för flera folkhögskolor. Du kan svara på enkäten mellan 25 november och 13 december 2019. Du svarar anonymt.Du går på


 
1% 
 
  

Powered by Analystica
 Network status