▴A ▾A
DEMO Kvalitetsenkät vt 2020Med denna enkät vill vi mäta vad du tycker om dina studier vid folkhögskolan. Den ingår i en gemensam utvärdering för flera folkhögskolor. Du kan svara på enkäten mellan 23 april och 15 maj 2020. Du svarar anonymt.Du går på


 
1% 
 
  

Powered by Analystica
 Network status