▴A ▾A
DEMO Kvalitetsenkät ht 2020Med denna enkät vill vi mäta vad du tycker om dina studier vid folkhögskolan. Den ingår i en gemensam utvärdering för flera folkhögskolor. Du kan svara på enkäten mellan 16 november och 4 december 2020. Du svarar anonymt.Du går på

DEMO folkhögskola

 
1% 
 
  

Powered by Analystica
 Network status