Kontaktuppgifter

 

 

Ledningsgruppen för FB-kvalitet

Verksamheten leds av en medlemsvald ledningsgrupp:

Daniel Lakso, Folkhögskolan i Angered, ordförande

Svante Grogarn, Nordiska folkhögskolan

Ingela Blomberg, Klarälvdalens folkhögskola

Ida Nordlund, Kalix folkhögskola

Rauno Juustovaara, Lillsveds folkhögskola

Pär Wallin, FSO, adjungerad

 

Ledningsgruppen beslutar om enkäternas utformning och verksamhetens ekonomi. Skriv till qa-gruppen@folkbildning.net om du har synpunkter på enkäterna.

Licensavtal 

GDPR-policy

Hur ansluter man sig till FB-kvalitet?

Om man vill ansluta sig till FB-kvalitet så kontaktar man tage.johansson@folkbildning.net.

Anslutningsavgiften är 2 500 kr. I den ingår full tillgång till enkätverktyget QA och två gratis utbildningsdagar.

Den årliga serviceavgiften är på 3 000 kr.