Rapporter från tidigare mätningar

 

Alla tidigare resultat från starten 2006 finns i ett arkiv på Google Drive. Länk till arkivet får skolans första kontaktperson.

Filerna är skapade i Powerpoint och du behöver därför en programvara som kan läsa sådana filer. Om du saknar länken till arkivet kontaktas tage.johansson@folkbildning.net.

Analystica, kontonummer 30168, kan varje medlemsskola logga in och har då tillgång till alla genomförda enkäter och kan ta fram egna rapporter från dessa.

 

Nedan finns någa demofiler från tidigare mätningar

Resultat studerandeenkäten

Innehåller exempel från ht 2019 på rapport från studerandeenkäten

 Trend studerande

Innehåller exempel på trendrapport från ht 2019 över studerandeenkäterna sedan 2015.

 Arbetsmiljöresultat

Innehåller exempel från ht 2019 på rapport över arbetsmiljön